Marki własne i ich rozwój jest ściśle powiązany ze wzrostem popularności sieci handlowych, zwłaszcza sklepów dyskontowych oraz super- i hipermarketów oraz co za tym idzie wzrostem ich wartości rynkowych.  Z założenia produkty linii własnej detalistów stanowią tanią alternatywę dla wyrobów lokalnych i międzynarodowych marek ekskluzywnych. Ideą tego konceptu jest oferowanie wysokiej jakości za korzystną cenę. Ponadto, posiadanie własnej marki uniezależnia dystrybutora od dominujących na rynku produktów, redukuje koszty reklamy poszczególnych towarów i pozwala na utrzymanie stałych cen w sklepach. Marki są bardzo ważnym narzędziem konkurowania o klientów.  Budując asortyment przedsiębiorstwo handlowe może sprzedawać towary z marką jednego lub wielu producentów, towary z markami innych pośredników handlowych oraz tzw. towary bezmarkowe. Dobór asortymentu pod względem proponowanych marek daje zatem mnóstwo możliwości.

Do obszaru naszych działań wspomagających procesy związane z marką własną należą:

– poszukiwania kontrahentów

– reprezentowanie klienta

– umawianie spotkań b2b

– przeprowadzenie badań

– dostosowanie receptury

– doradztwo w zakresie wyboru opakowań

Marka własna i jej potencjał:

– pewność zbytu

– korzyści skali

– niższe koszty produktu i sprzedaży

– znikome koszty promocji