Strategie

Proces formułowania strategii obejmuje trzy etapy:  diagnozę stanu aktualnego, analizę otoczenia, określenie możliwości strategicznych oraz wybór strategiczny. Można przyjąć, ze strategia oznacza wybór celów realizowanych przez przedsiębiorstwo na rynku w warunkach konkurencji oraz dostosowanie się do zmian w otoczeniu i wpływanie na rynek dla osiągnięcia na nim sukcesu.

Typy strategii:

  • strategia modelu biznesowego
  • strategii promocji
  • strategii pracy z klientem (w tym: sporządzenie planu sprzedażowego z przygotowaniem dialogu sprzedażowego; przygotowanie skryptu telemarketingowego; przygotowanie oferty sprzedażowej
  • strategii produktu/ usługi
  • strategii ceny
  • strategii dystrybucji
  • strategia 4C względem firmy
  • strategia elementów marketingowych
  • strategia szczebli kariery zawodowej