Projekt Norweski


Projekt pn.: „Opracowanie i wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów o właściwościach prozdrowotnych, przeznaczonych dla osób starszych” jest współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Funduszy Norweskich i EOG i korzysta z dofinansowania o wartości: 119 550,00 euro  otrzymanego od Norwegii.

Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy poprzez realizację działań prowadzących do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych produktów żywnościowych opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa. Projekt będzie się również przyczyniał do rozwoju działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a w szczególności wzrostu przychodów, zysku oraz zatrudnienia.
Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów żywnościowych o właściwościach prozdrowotnych, opartych o nowoczesne technologie i rozwiązania, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

www.norwaygrants.org