Outsourcing

Wydzielenie ze struktury organizacyjnej firmy niektórych procesów i przekazanie ich do wykonania firmie zewnętrznej. Podstawowe korzyści z outsourcingu: redukcja kosztów, dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy. Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Firma zewnętrzna  dokłada wszelkich starań, aby firma osiągnęła lepsze wyniki i rosła jej wartość rynkowa. W ramach outsourcingu podmiot oferuje przygotowanie i realizację określonych zadań w zakresie:

 
  • outsourcingu marketingowego
  • outsourcingu działań Public Relations (PR)
  • outsourcingu szkoleń wewnętrznych
  • outsourcingu managerskiego
  • outsourcingu eksportowego/ importowego
  • outsourcingu negocjacji biznesowych w imieniu firmy