Business consulting

Business Consulting działa według wypracowanych standardów usług, które gwarantują przedsiębiorcy usługi najwyższej jakości. Obszar tematyczny usługi jest ciągle analizowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.

Świadczymy usługi doradztwa biznesowego z zakresu:

 • optymalnej transformacji modelu biznesowego
 • zarządzania marketingowe
 • eksportu i importu towarów
 • zatrudniania pracowników (w tym rekrutacji)
 • świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych
 • prawa pracy
 • form działalności gospodarczych
 • ochrony własności intelektualnej
 • wykorzystywania technologii informacyjnych
 • ochrony interesów klientów, konsumentów
 • zarządzania strategicznego
 • procesu zwiększenia sprzedaży
 • możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł (w tym: dotacji, refundacji, pożyczek, kredytów)
 • prawa ochrony konkurencji
 • prawa zamówień publicznych
 • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • rozwoju zasobów ludzkich
 • doradztwa zawodowego