Audyt

Niezależna ocena firmy, procesów, technologii, produktów, usług. Audyt bada zgodność z określonymi punktami odniesienia. Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z wymaganiami audytu oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących ryzyko dla firmy. Elementem końcowym audytu stanowi raport.

Firma realizuje następujące audyty:

  • Audyt strategiczny
  • Audyt marketingowy
  • Audyt procesowy
  • Audyt jakościowy
  • Audyt technologiczny