Analizy

Zbiór działań, które badają firmę i jej otoczenie w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego. Jako firma wspierająca kładziemy  nacisk na charakter kompleksowy przy wykorzystaniu metod jakościowych oraz ilościowych z dziedzin: ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, ekonometrii, statystyki, psychologii. Profesjonalnie przygotowane analizy dają odpowiedź na pytania: w jakich warunkach firma działa teraz; w jakich będzie działała w przyszłości i jakie ma możliwości dostosowania się do nich.

Firma wykonuje następujące analizy:

  • analizę stanu faktycznego firmy
  • analiza segmentacji – sformułowanie strategicznych klientów względem poszczególnych grup produktowych i usługowych
  • analiza trendu
  • analiza stanu faktycznego materiałów reklamowych
  • analiza możliwość pozyskana zewnętrznego finansowania firmy
  • analizę rynku docelowego (w tym z wstępnie przeprowadzonym badaniem marketingowym)
  • analiza faz życia produktu/ usługi
  • analiza psycho – społeczna segmentów strategicznych firmy
  • analiza predyspozycji zawodowych (uwzględniających umiejętności i cechy osobowościowe